Hakkımızda

Milli Akreditasyon Merkezi  24.10.2016 tarihinde APLAC’a aday üye (associate member) olarak müracaat etmiştir.  Başvurumuz 17 Şubat 2017 tarihinde kabul edilerek APLAC sayfasında yayınlanmıştır. Asya Pasifik Ekonomik bölgesinde bulunan APLAC ve PAC birleşme kararı almış ve 1 Ocak 2019 tarihinde bu yana APAC olarak faaliyetlerine devam etmektedir. MAM’nin üyeliğide APAC ‘ e aynı statüde tranfer edilmiştir ( https://www.apac-accreditation.org/membership/ ) .

Ayrıca Milli Akreditasyon Merkezi 29.10.2018 tarihinde Uluslararası Helal Akreditasyon Forumuna ( IHAF ) üye olarak kabul edilmiştir ( http://www.ihaf.org.ae/en/list-of-members/ ). .

Uluslararası standartlara uygun Uygunluk Değerlendirme sistemlerinin resmi olarak tanınması , Akreditasyon faaliyetlerinin teşvik edilmesi. Uygunluk Değerlendirme kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu eğitimlerin gerçekleştirilmesi. Tüm laboratuvar ve muayene hizmetleri için rekabetçi ekonomik faaliyetlerle katkıda bulunmak ve ticareti kolaylaştırmak için faaliyetler yürütür.

.

Bir akreditasyon yapısı olarak çalışmak için,   ISO / IEC 17011 Uygunluk değerlendirmesi — Uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşları akredite eden akreditasyon kuruluşları için genel şartlar standartlarına uyulması zorunludur. Aynı zamanda, Asya Pasifik  Akreditasyon Birliği (APAC) kurallarına da bağlı kalınmalıdır.

.

 Milli Akreditasyon Merkezi kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.