Akreditasyon Hakkında Bilgiler

Akreditasyon Nedir?

Bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu’nun (UDK) belirli şartlara uygun olduğunun ve ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için yeterli olduğunun resmi olarak üçüncü taraf tarafından tanınmasıdır.

Neden Akreditasyon:

Ürünler ve hizmetler UDK tarafından, kabul görmüş standartlar doğrultusunda değerlendirilirler. Ürün ve de hizmetlerin kullanımının güvenilir olduğu kontrol edilir.

Akreditasyon Kuruluşları:

Akreditasyon; UDK’ların doğruluk, tarafsızlık, yeterliliklerinin belirlenmiş standartlara uygun olarak bağımsız olarak degerlendirilmesidir. UDK’lar Akreditasyon Kuruluşları’ınca (örneğin NAC) emsal kuruluşlarca da kabul görmüş uluslararası standartlara göre değerlendirilirler.

Akreditasyonun Önemi:

Sağlık ve güvenliği sağlamak üzere küresel bir altyapının oluşturulması önem arz eder. Akreditasyon, küresel kapsamda bir yapısallıktadır. Test edilmiş olan ürün ve hizmetler her yerde eşit güvenilirlikle kabul edilebilirler.

Akreditasyon, piyasaya sürülen ürün ve hizmetler bağlamında iş hayatında riskleri kontrol etmek ve değerlendirmek için bir yol sunar. Böylece, düzenleyiciler, tüketiciler ve çalışanlar akreditasyonun dünyayı daha emniyetli kıldığı yönünde güven sağlarlar.

Akreditasyonun ve Akreditasyon Kuruluşlarının (örneğin NAC) Etkileri:

Akreditasyonun önemini göz önünde bulundurarak; standartları, normları, düzenlemeleri ve akreditasyonla ilintili teknik spesifikasyonları, sözleşmelerin şekillerini ve diğer tüm bilimsel dökümanları geliştirmek, değiştirmek ve yenilerini oluşturmak.

Mühendislik, eğitim, araştırma, kurs, staj, sosyal faaliyet ve benzeri hususlarda öğrencilere kar amacı gütmeyen organizasyonların sağladığı yararların önemini göstermek. Mühendislik eğitimi ve öğrencilerin akreditasyona ilişkin sorunlarını inceleyerek çözümler üretmek ve inisiyatifler oluşturmak. Eğitim kurumları ve endüstriyel organizasyonlar arasında akreditasyona ilişkin işbirliği sağlamak ve bu konulara ilişkin faaliyetler organize etmek.

Dünya ticaretinde kalite, akreditasyon ve ölçümleme duyarlılığı oluşturarak kalite, akreditasyon ve ölçümleme faaliyetlerini arttırmak.