Başvuru Formları

Başvuru Dökümantasyonu    
Akreditasyon Sözleşmesi FR-001
  UDK tarafından “Akreditasyon Sözleşmesi (FR-034)” ve ilgili NAC Başvuru formunun kurumumuza ulaştırılmasını takiben akreditasyon talebinde bulunan UDK’ya özel eposta veya diğer uygun iletişim aracı ile gönderilecektir.
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkili Bildirim Formu FR-034
Başvuru Formu (Aşağıdaki Tablodan seçin)
UDK  Faaliyet Alanı İlgili Standardizasyon Dökümanı NAC Başvuru Formu
Test (Deney) Laboratuarları ISO/IEC 17025 FR-055
Kalibrasyon Laboratuarları ISO/IEC 17025 FR-056
Personel Belgelendirme ISO/IEC 17024 FR-057
Yönetim Sistemleri ISO/IEC 17021 FR-058
Muayene ISO/IEC 17020 FR-059
Ürün, Üretim ve Hizmetler ISO/IEC 17065 FR-089
Tıbbi Laboratuarlar ISO 15189 FR-097
Yeterlilik Testi ISO/IEC 17043 FR-103
Referans Malzeme Üreticileri ISO 17034:2016, ISO/IEC 17025 FR-109