ISO / IEC 17020 Standart Eğitimi

  1. Muayene kuruluşlarının  akreditasyonunda kullanılan “ISO/IEC 17020:2012 Uygunluk değerlendirmesi – Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar” standardını temel alır. “ISO/IEC 17020:2012 Standardı Eğitimi” nde genel olarak, standardın şartlarının nasıl uygulandığı, standart maddelerinin nasıl yorumlanabileceği gerekliliklerinin yorumlanması hakkında eleştirel bir bakış açısı kazandırır, muayene kuruluşlarının akreditasyon sürecinde nasıl bir yol ve politika izleyeceği konusunda bilgilendirme yapılır. Akreditasyon almak isteyen kuruluşlar için ek gerekliliklere kapsamlı bir bakış sağlar. Bu eğitim,  akreditasyon sürecinin detaylı bir incelemesi, standardın yorumlanması ile doğru bir bakış açısı kazandırır.