ISO / IEC 17065 Standart Eğitimi

Ürün, Proses ve Hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlarının  akreditasyonunda kullanılan “ISO/IEC 17065:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar” standardını temel alır. “ISO/IEC 17065:2012 Standardı Eğitimi” nde genel olarak standardın şartlarının nasıl uygulandığı, standart maddelerinin nasıl yorumlanabileceği gerekliliklerinin yorumlanması hakkında eleştirel bir bakış açısı kazandırır, muayene kuruluşlarının akreditasyon sürecinde nasıl bir yol ve politika izleyeceği konusunda bilgilendirme yapılır. Akreditasyon almak isteyen kuruluşlar için ek gerekliliklere kapsamlı bir bakış sağlar. Bu eğitim,  akreditasyon sürecinin detaylı bir incelemesi, standardın yorumlanması ile doğru bir bakış açısı kazandırır.