Misyonumuz

Kuruluşumuzun Misyonu

Kâr amacı gütmeyen kuruluşumuz, dünyanın ekonomik esaslarına uygun olarak, günün gereklerine, koşullarına ve olanaklarına uygun olarak kalite ve akreditasyon sorunlarını çözmek için çalışmak, geliştirilmesi için gerekli çabaları göstermektir.

Akreditasyon ile ilgili standartları, normları, yönetmelikleri ve teknik şartnameleri, sözleşme tiplerini ve benzeri bütün bilimsel evrakları incelemek, bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi, genişletilmesi ve yenilerinin oluşturulması yolunda çalışmalar yapmak.

Mühendislik dallarında eğitim gören öğrencilere mesleği tanıtmak, eğitim, araştırma, kurs, staj, sosyal faaliyetler ve benzeri konularda kâr amacı gütmeyen kuruluşumuzun olanaklarından yararlandırmak. Akreditasyon konusunda mühendislik eğitiminin ve öğrencilerinin sorunlarını incelemek, çözüm önerileri sunmak ve girişimlerde bulunmak. Akreditasyon konusunda üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında işbirliği sağlamak ve bu konuda etkinlikler düzenlemek.

Dünya ticaretinde kalite, akreditasyon ve metroloji bilincinin yerleştirilmesi, kalite, akreditasyon ve metroloji çalışmalarının özendirilmesidir.

Kuruluşumuzun Çalışma Alanları:

  1. Dünyada üretilen ürün ve hizmetlerin hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için bütün kuruluşların, meslek, bilim adamları ve iş adamlarını bir araya getirerek, kalite ve akreditasyon bilincinin yerleştirilmesi ve bunun için gereken teknik desteğin sağlanması.
  2. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kalite ve akreditasyon yönetimi yaklaşımları doğrultusunda destekleyici çalışmalar yapılması.
  1. Dünyada kalite ve akreditasyon sistemlerinin tanıtılarak yaygın bir biçimde kullanılabilmesi için konu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak seminer, toplantı, eğitim ve benzeri çalışmalar düzenlenmesi, gerekli izinler alınmak şartıyla kalite ve akreditasyon denetçilerinin eğitilmesi ve belgelendirmesi çalışmalarını yönetmek.
  2. Kalite, akreditasyon ve metroloji çalışmaların özendirilmesi ve bunun sürekli hale getirilebilmesi için uzmanların, yöneticilerin, iş adamlarının görüşlerini alarak ilgili kuruluşlara aktarmak.
  3. Uluslararası ve bölgesel akreditasyon ve metroloji birlikleri ve örgütleri, ülkelerin akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki akreditasyonla ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve iş birliğinde bulunmak.
  • Yerli ve yabancı, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, meslek kuruluşları, dernek ve kuruluşlarla doğrudan ya da şubeler aracılığıyla işbirliği yapmak, temsilci göndermek ya da geri çekmek.
  • Dünyada üretilen ürün ve hizmetleri sunan kuruluşlarda, kalite, akreditasyon ve metroloji konusunda bilinçlendirilmesi için uluslararası düzeyde ilgili kuruluşlarla birlikte ortak tanıtıcı kampanya çalışmalarında bulunmak, yarışmalar düzenleyip ödüller vermek.
  1. Akreditasyon geliştirme çalışmalarını yürütebilmek için yayın araçlarından yararlanmak, toplantı, kurs, seminer, panel, kongreler düzenlemek, fuarlara katılmak.
  2. Kalite, akreditasyon ve metroloji sistemleri ve standartları konusunda araştırma, geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla üniversiteler, araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak.