Eğitim

Milli Akreditasyon Merkezi (MAM/NAC), uygunluk değerlendirme kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda akreditasyon ile ilgili uluslararası kabul görmüş standartların ( ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043, ISO/IEC 15189 )  yer aldığı sürekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenler.

Eğitimlerimiz ;

  1. ISO / IEC 17020 Standart Eğitimi: Muayene kuruluşlarının  akreditasyonunda kullanılan” TS EN ISO/IEC 17020:2012 Uygunluk değerlendirmesi – Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar” standardını temel alır. “TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardı Eğitimi” nde genel olarak, standardın şartlarının nasıl uygulandığı, standart maddelerinin nasıl yorumlanabileceği gerekliliklerinin yorumlanması hakkında eleştirel bir bakış açısı kazandırır, muayene kuruluşlarının akreditasyon sürecinde nasıl bir yol ve politika izleyeceği konusunda bilgilendirme yapılır. Akreditasyon almak isteyen kuruluşlar için ek gerekliliklere kapsamlı bir bakış sağlar. Bu eğitim,  akreditasyon sürecinin detaylı bir incelemesi, standardın yorumlanması ile doğru bir bakış açısı kazandırır.

 

  1. ISO / IEC 17025 Standart Eğitimi: Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu için Milli Akreditasyon Merkezi tarafından kullanılan temel doküman olan ISO/IEC 17025 Standardı, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartları içeren uluslar arası bir standarttır. ISO/IEC 17025 standardının maddeleri, bir laboratuvarın kalite yönetim sistemi ve teknik yeterliliğine dair genel şartları ortaya koymaktadır. Bu eğitim,  akreditasyon sürecinin detaylı bir incelemesi, standardın yorumlanması ile doğru bir bakış açısı kazandırır.

 

  1. EN ISO 15189 Standart Eğitimi: Tıbbi laboratuvarların akreditasyonu için Milli Akreditasyon Merkezi tarafından  kullanılan temel doküman olan “EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar – Kalite ve Yeterlilik için Şartlar” Standardı, Tıbbi laboratuvarların yeterliliği için genel şartları içeren uluslar arası bir standarttır. EN ISO 15189 standardının maddeleri, bir laboratuvarın kalite yönetim sistemi ve teknik yeterliliğine dair genel şartları ortaya koymaktadır. Bu eğitim,  akreditasyon sürecinin detaylı bir incelemesi, standardın yorumlanması ile doğru bir bakış açısı kazandırır.

 

  1. EN ISO/IEC 17043 Standardı Eğitimi: Yeterlilik deneyi düzenleyicilerinin akreditasyonu için Milli Akreditasyon Merkezi tarafından kullanılan temel doküman olan EN ISO/IEC 17043 Standardı, yeterlilik deneyi ve laboratuvarlar arası karşılaştırma testi düzenleyicilerinin yeterliliği için genel şartları içeren uluslar arası bir standarttır. EN ISO/IEC 17043 standardının maddeleri, yeterlilik deneyi düzenleyicilerinin kalite yönetim sistemi ve teknik yeterliliğine dair genel şartları ortaya koymaktadır. Bu eğitim,  akreditasyon sürecinin detaylı bir incelemesi, standardın yorumlanması ile doğru bir bakış açısı kazandırır.

 

  1. Validasyon Eğitimi: Deney sonuçlarının güvenilirliği için uygun yöntemin seçilmesi ve seçilen metodun belirli şartları sağladığının gösterilmesi önem taşımaktadır. ISO/IEC 17025 standardına göre laboratuvar, seçilmiş olan metodu deneylere uygulamadan önce, standard metotları uygulayabildiğini teyit etmeli ayrıca standard olmayan metotları, laboratuvarda tasarımlanmış/geliştirilmiş metotları, amaçlanan kapsamları dışında kullanılan standart metotları ve ilavelerle takviye edilmiş veya değiştirilmiş standart metotları, amaçlanan kullanıma uygun olduklarını teyit etmek için geçerli kılmalıdır. Geçerli kılma; özel amaçlı bir kullanım için gerekli şartların yerine getirildiğinin, inceleme sonucunda doğrulanması ve objektif bir delilin elde edilmesidir. Bu amaçla metot performans parametrelerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu eğitim ile geçerli kılma alanındaki bilgilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

  1. Deney Laboratuvarları için Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi: EN ISO/IEC 17025 standardını kullanarak akredite olmayı planlayan veya akredite olmuş deney laboratuvarlarının hizmet kapsamında yer alan metotların güven düzeyini belirlemek için ihtiyaç duyulan ölçüm belirsizliğini hesaplamak amacıyla ölçüm belirsizliği bileşenleri, tayini, kullanımı ve raporlamasına yönelik bir eğitimdir. Bu  eğitim ayrıca , ölçümlerin ulusal ve uluslararası ölçüm standartlarında izlenebilirliliği konularında temel düzeyde teorik ve pratik bilgilerini içermektedir.

 

  1. Kalibrasyon Laboratuvarları için Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi: Akredite olmayı planlayan veya akredite olmuş kalibrasyon laboratuarlarının, hizmet kapsamında yer alan metotlar için oluşturması ve uygulaması EN ISO/IEC 17025 – Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı gereğince zorunlu olan ‘ölçüm belirsizliğinin tayini, kullanımı ve raporlamasına yönelik teorik ve pratik bilgiler içermektedir. Kalibrasyon laboratuarları için ayrıca ölçümlerin ulusal ve uluslararası ölçüm standartlarına izlenebilirliliği konularında da temel düzeyde teorik ve pratik bilgiler verilmektedir.